Yayınlar

Merih Akçam'ın Yazıları

“Devrim Erbil Üzerine” – Devrim Erbil Sanat Müzesi Kitabı, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, sf. 137, 2002
“Tualden Duygulara”, 100 Yüze Devrim Erbil , İşbankası Yayınları, 2004, sf. 130
“Devrim Erbil”, TOL Mimarlık Dergisi, Sayı:3, sf:78-81, 2003
“Görsel Sanatlar ve Kaos”, I. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, cilt 4, sayı 4, sf.213, 2006
“Görsel Sanatlarda Sonsuzluk Düşüncesi”, Matematik-Mantık-Felsefe III. Ulusal Semp. Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, No: 72, sf.291, 2008
“Bilinmeyenin Peşindeki Renkli Yol”, Akçam M., Teker A., Mantık, Matematik ve Felsefe V. Ulusal Sempozyumu-Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2008, No:85, Sf:185
“Sanatta Yaratıcılık ve Evrim”, Akçam M., Teker A., Mantık, Matematik ve Felsefe VI. Ulusal Sempozyumu-Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2009, No:106, Sf:53
"Bilinmeyenin Peşindeki Renkli Yol-1", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 1186, 12, 2009
"Bilinmeyenin Peşindeki Renkli Yol-2", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 1187, 12, 2009
“Yaşamda Sanatın Gerekliliği”, Akçam M., Teker A., Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu-Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010, (Baskıda)
“Yaşamda Sanatın Gerekliliği”, Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010, No:129, sf.219.
“Plastik Sanatlarda Postmodernist Yaklaşım”, VIII. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2011, No: 145, sf. 233.
“İletişimde Resim Dili”, Akçam M., Yelkenci A., IX. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu-Dil Bildiri Kitabı, (Eylül 2011), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2011, No: 152, sf. 217.
“Görsel Sanatlar Eğitim ve Öğretimi Üzerine Düşünceler” Akçam M., Yelkenci A., X. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu-Üniversite Bildiri Kitabı, (Eylül 2012), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2012, No: 175, sf. 423.